SUPPORT US - PODRZI NAS - NA MBËSHTETNI

🌍 Support our online fight against great serbian politics and spreading fake history

🇦🇱🇽🇰 Mbështetni luftën tonë kundër politikës së madhe serbe dhe përhapjen e historisë së rreme

🇭🇷🇧🇦🇲🇪 Podrži našu borbu protiv velikosrpske politike i falsificiranja povijesti

Donate - Doniraj - Dhuro

Bitcoin

App preview

BTC: bc1q33y6wwz7gagm00usncx8qegxn762nrp9cjatd7

Ethereum

App preview

ETH: 0xC221490B8317Fa8a4449aae59c281d674B1d0808.